Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet vintertid 1.9.–31.5. ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5. ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8. varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12., 24–25.12., 31.12., 25.3. och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

Gösta Serlachius konststiftelse offentliggjorde år 2010 ett beslut om att låta bygga en nybyggnad i anslutning till Gösta-museet i Joenniemi. Det nuvarande Gösta-museets utrymmen, det vill säga de som herrgårdsbyggnaden i Joenniemi erbjuder, på cirka 400 m2, har varit otillräckliga för utställningsverksamheten.

För planerandet av museet ordnades en offentlig internationell arkitekttävling. Som vinnare i den rekordpopulära tävlingen utkristalliserades den spanska MX_SI architectural studio. Arkitektbyråns förslag ”Parallels” är en paviljongartad träbyggnad.

Serlachiusmuseernas chef Pauli Sivonen berättar om vad som lockar i vinnarteamets plan. Att utse vinnaren var endast startskottet för arbetsprojektet - nu börjar planeringen.