Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18
Stängt 6.12, 24–25.12, 31.12, 25.3 och 30.4.

KOM MODIGT
FRAM

Museernas personal

Personliga e-postadresser anges i formatet förnamn.efternamn@serlachius.fi


Förvaltning och ekonomi

Direktör Pauli Sivonen
 050 566 1355 - museiverksamhetens innehåll, forskningverksamhet, publikationer

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Juha Roponen
 050 355 5796 - ekonomi och personalförvaltning, fastigheter

Ekonomiplanerare Minna Ukkonen
 044 566 6173 - betalningar, bokföring, löner

Samlingar och utställningar

Samlingschef Kirsi Eskelinen 044 0345646 - planering av samlingsverksamheten, forskning

Huvudkurator Laura Kuurne 044 269 6677 - utställningsplanering, forskning

Utställningschef Tarja Väätänen
 044 064 2315 - planering och organisering  av utställningsproduktion, visuell utställningsdesign

Forskare Suvi-Mari Eteläinen
 044 263 0580 - samlingsvård, konstverkens logistik, konstundervisning

Konservator Riitta Fager, 050 367 1081 - konservation, konstverkens logistik

Utställningstekniker Krister Gråhn, 040 764 9847 - tillverkning och underhåll av utställningar, underhåll av inventarier

Planerare Tarja Haikara
 040 162 5084 - utställningsplanering, forskning, översättningar

Projektkoordinator Marja Huovila
 040 166 3484 - publikation om stiftelses historia

Forskare Helena Hänninen 040-8321 692 - samlingsvård, forskning, arkiv

Samlingsplanerare Leena Leiman
 050 325 0976 - forskningstjänster, arkiver, bildsamlingar

Forskare Milla Sinivuori-Hakanen
 040 723 1598 - föremålssamlingar, traditionsinsamlingar, arkiv

Utställningstekniker Lauri Simonmaa, 040 1249 599 - konstruktion och underhåll av utställningar, underhåll  av inventarier

Forskare Marjo-Riitta Simpanen
 045 3185861 - samlingsvård, forskning

Museimästare Kaisa Ylinen
 050 326 4785 - samlingsmagasin, behandling av konstverk, övervakning av förhållanden

Tjänster och kommunikation

Utvecklingsdirektör Päivi Viherkoski
 050 352 2567 - utveckling av tjänster och kommunikations, turismsamarbete

Assistent Eija Hakanen
 044 355 0383 - kundservice, interna tjänster

Planerare Johanna Liukko - museibutiken, kommunikationen på nätet

Assistent, guide Anni Niekka, 040 528 7021 - kundservice, pedagogik

Chef för publikutveckling Päivi Nieppola
 050 465 2777 - pedagogik, planering och samordning av tjänster

Planerare, Pirjo Niininen +358 (0)40 166 3481 - gruppförsäljning, marknadsföring

Assistent, skiftansvarig, guide Sini Perälä
 050 351 5303 - kundservice och guidningar, kaféverksamhet

Assistent, guide Kati Pihkanen
 050 356 4907 - evenemang, församlingarna

Assistent Annika Pynnönen 040 0344739 - kundservice

Assistent, guide Suvi Rauhala
 044 360 7682 -  marknadsföring

Assistent, guide Svetlana Salmi
 050 402 8985 - kundservice, tjänster på rysska

Planerare Susanna Yläjärvi
 040 166 3480 - säljtjänst och information

I kundtjänsten arbetar även Teemu Källi, Arja Satokangas och Sanna Tukia-Le Nguyen.

Som freelance-guider arbetar  Annikki Harjumäki, Raija Pekkala
, Anneli Vehkaniemi
 och Lauri Vuohelainen.

Teknik

Teknisk planerare Olli Huttunen
 050 352 2679 - it- och systemplanering, AV-teknik

Teknisk planerare Jaakko Karppinen
 0500 631 718 - fastigheternas underhåll, AV-teknik