Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Gränserna stängs

Riiko Sakkinens utställning utforskar det Europa som vänder sig inåt mot sig självt och blir till en fästning.

Museet Gösta 4.2.2017–7.1.2018

  • Riiko-Sakkinen-Afrikan-ta-hti.jpg
1

GRÄNSERNA STÄNGS

”Om någon kräver att Europas gränser ska stängas, följer hen inte med sin tid. Våra gränser är redan stängda med concertina-taggtråd som river. Det kalla krigets järnridå var en leksak i jämförelse med Europas nutida gränsstängsel.” Riiko Sakkinens utställning Gränserna stängs utforskar ett Europa som vänder sig inåt mot sig självt och blir en fästning.

Riiko Sakkinens ord baserar sig på det han själv har sett och upplevt. Han kretsade år 2016 tillsammans med utställningens kurator, Serlachiusmuseernas direktör Pauli Sivonen, omkring i Europas utkanter: de reste till städerna på afrikanska sidan som hör till Spanien, i Greklands skärgård, längs Balkanrutten och till slut till förstörda flyktingläger i Frankrike.

Konstnären och kuratorn såg flyktingar och immigranter som strävar efter att nå Europa, och vars tillträde har förhindrats med hjälp av många meter höga stängsel och concertina-taggtråd utrustad med knivblad som river. De såg flyktingar placerade i förhållanden som påminde om koncentrationsläger. De såg flyktingar som fastnat i gränstrakterna mellan två länder, i ingenmanslanden, och som bodde i spontant hoptotade tältbyar.

Riiko Sakkinen är en politisk konstnär. Han tar ofta sina bildmotiv från underhållnings- och konsumtionskulturen: från seriebilder, förpackningar och reklamer. De mångbottnade och provocerande verken innehåller hänvisningar till historien och till samhälleliga missförhållanden: attityder och rasism.

I sina arbeten behandlar Sakkinen företeelser som flyktingarna möter, och stambefolkningens attityder gentemot flyktingar och immigranter som kommer från Mellanöstern och Afrika. Fram stiger också ett malagensiskt företag som mitt i den ekonomiska krisen växer med rekordfart, och som tillverkar taggtråd utrustad med blad från använda knivar som används vid gränsstängslen.

Riiko Sakkinen berättar på utställningen om vilket slags Europa och vilken slags värld han skulle vilja leva i.

- Jag vill ha en värld där det inte finns gränser och där människor fritt får välja sin boningsort. Jag vill ha en värld där människor har rättighet att flytta, men framför allt att inte flytta. Jag vill ha en värld där ingen behöver lämna sitt hem på grund av krig, våld, förföljelse eller fattigdom.

Serlachiusmuseet Gösta 4.2.2017–7.1.2018