Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Illustrerat av Eric  O. W. Ehrström

Bekanta dig med illustreringar som Eric O. W. Ehrström skapade för E. N. Setäläs år 1929 publicerade ABC-bok.

MUSEET GUSTAF

  • Aapinen2_1.JPG
  • Aapinen3.JPG
12

Illustrerat av Eric O. W. Ehrström

I glasvitriner på tredje våningen i Gustaf-museet visas en intressant utställning av illustrationer som Eric O. W. Ehrström gjorde för texterna i ABC-boken som E. N. Setälä publicerade år 1929.

I Gösta Serlachius konststiftelses samlingar finns över 200 av de linoleumsnitt Ehrström gjorde för texterna i Setäläs ABC-bok. I de här arbetena som blev färdiga 1923–24 har illustrerats djur- och sagomotiven, transportmedlen, omgivningen samt typografin. Linoleumplattan erbjöd möjligheten till ett omväxlande småskaligt arbetssätt, som skapade uttrycksfullhet och en känsla av rörelse i verken.

Setäläs Veikon ja Siskon aapiskirja (Veikkos och Siskos ABC-bok) utkom som numrerad praktupplaga till julen 1929. Den tvådelade skolupplagan, Aapiskirja (ABC-boken) och Aapiskirjan lukemisto (ABC-bokens läsdel) utkom 1930.

E. N. Setälä var med om att planera den allmänna läroplikten i Finland i början av 1920-talet. Arbetet med ABC-boken sammanföll med den här tidpunkten, även om tryckningsarbetet fördröjdes. Boken har tillägnats Setäläs son Veikko som dött vid fem års ålder.

Ehrströms samling som donation till konststiftelsen

Eric O. W. Ehrström (1881–1934) var en mångfacetterad konstnär, som bland annat planerade kronan för Finlands kung, och Finlands vapen. Han var också ivrigt intresserad av naturen. Han fotograferade och ritade växter och deras detaljer, och fann i dem inspiration till sina dekorationsmotiv och sin ornamentik, samt tecknade dessutom floror.

Eric O. W. Ehrström studerade bara ett år i Finska Konstföreningens ritskola och gick sedan i lära hos Axel Gallén i Kalela 1899–1900. I Kalela inriktade sig Ehrström på konsthantverk och grafik. Man kan se Galléns inflytande i motiven i Ehrströms grafik, i kompositionen och temana. Antagligen lärde Ehrström via Gallén känna bergsrådet Gösta Serlachius. Serlachius erbjöd Ehrström arbetstillfällen, både för sitt företags räkning och som privatperson.

Det barnlösa konstnärsparet Eric och Olga (f. Gummerus) Ehrström testamenterade på 1930-talet sin konstnärliga kvarlåtenskap till Gösta Serlachius’, som hade varit verksam som deras mecenat, konststiftelse. I konststiftelsens samlingar finns över 4 000 av deras verk och skisser.