Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Konstens Åbo

– tvåhundra år av konst från Åbo tog dig med till det finländska bildkonstlivets vagga, Åbo, och gav en överblick över de konstnärer som verkat i staden och konsten i Åbo från romantiken till idag.

Visades 24.4.2010–2.1.2011

  • tukkaansa-palmikoiva-rajattu.jpg
1

Konstens Åbo

Konstens Åbo - tvåhundra år av konst från Åbo tar dig med till det finländska bildkonstlivets vagga, Åbo, och ger en överblick över de konstnärer som verkat i staden och konsten i Åbo från romantiken till idag..

I bildkonstens historia intar Åbo en särställning i Finland. Åbo är känd som staden där den finländska konstundervisningen fick sin början före mitten av 1850-talet. Konstnärerna från Åbo har alltid även studerat utomlands, speciellt i Tyskland och i Frankrike.

Under utställningen får du se verk som förevisats mer sällan: landskapsmotiv, porträtt, små illustrerade vardagshistorier och konstnärernas självporträtt. Utställningen rymmer också några stadsmotiv från Åbo.

Utställningens tidigaste verk är från romantiken, av konstnärerna Alexander Lauréus, Gustaf Wilhelm Finnberg och Robert Wilhelm Ekman. Åbos modernism är välrepresenterad: inriktningens banbrytare Edvin Lydén och den Åboländska surrealismens ledargestalt Otto Mäkilä.

Av dagens kända namn inom konsten i Åbo finns bl.a. Kauko Lehtinen, Harro Koskinen, Ann Sundholm, Anna-Maija Aarras, Jan-Erik Andersson och Teija Lehto. Med i ustställningen visas även unga kvinnliga konstnärernas verk, till exempel av Annika Dahlsten och Hanna Seppänen.

Största delen av verken har lånats från Åbo konstmuseums samlingar. Utställningens övriga verk härstammar från Gösta Serlachius konststiftelses egna samlingar, Konststiftelsen Merita och Fortums Konststiftelses samlingar samt från privata konstnärer.