Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Bakom cellulosaporten 

Cellulosafabriken är för många mycket bekant, men vad månne händer innanför fabriksstängslet? Utställningen som grundar sig på intervjuer berättar om framställningen av cellulosa i Mänttä.

Från 29.2.2020
SERLACHIUSMUSEET GUSTAF

  • Ma-ntta-sellutehdas-kuorimo_3.jpg
1

Bakom cellulosaporten  

Siluetten av fabriken är för många mycket bekant, men vad månne händer innanför fabriksstängslet? 

Utställningen berättar om framställningen av cellulosa i Mänttä, i Finlands sista sulfitcellulosafabrik. Berättandet som grundar sig på intervjuer lyfter fram människorna bakom processdiagram och produktionssiffror genom att närma sig temat ur vardagens och arbetets synvinkel.
Berättelserna tillsammans med de andra samlingsmaterialen öppnar också för en granskning av skogsindustrins kulturmiljöer och miljöpåverkan.

Utställningens kurator är Milla Sinivuori-Hakanen. 

Serlachiusmuseet Gustaf från 29.2.2020

Bild: Mänttä cellulosafabrikens renseri. Serlachiumuseernas bildarkiv.