Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Måndag 15. maj 2017

Medverkande konstnärer i utställningen Sommardagar

Päivikki Alaräihä

1981 föddes i Överijo. Bor i Helsingfors.
2015 utexaminerades som konstmagister från Konstuniversitetet Helsingfors.
Har hållit flera separatutställningar och deltagit i flera samutställningar i Finland.
Verk bla. i Helsingfors Konstmuseum HAMs, Finska statens och Finska Konstföreningens samlingar.
2016 Suomen Kulttuurirahastos (Finlands Kultusfond) stipendium, 2015 Finska Konstföreningens stipendium till Ung konstnär och Finska Konstföreningens Toini Mäkelä -stipendium.

Päivikki Alaräihä gör både självständiga målningar på tygbotten och platsbundna installationer som består av målningar. Alaräihä föredrar enkla abstrakta former så som rektanglar, som i sig själva inte föreställer någonting men som innehåller hänvisningar till den arkitektur som omger dem, till exempel dörrar och fönster. Hennes verk är ytterst förenklade och ser emellanåt till och med ut som tomma ytor. Bristen på detaljer är emellertid paradoxal: den lockar både till en lång och meditativ betraktarupplevelse och till många begreppsliga tolkningar.

Tor Arne

1934 föddes i Åbo. Bor i Helsingfors.
1956–1959 studerade i Fria målarskolan.
1966–1988 verksam som rektor för Fria målarskolan.
Har hållit flera separatutställningar och deltagit i samutställningar.
1975 Nylands Konstkommissions bildkonstpris.
2011 retrospektiv utställning på EMMA i Esbo.

Tor Arne trivs i gränslandet mellan den abstrakta och den föreställande bilden, och bland brutna färger, på områden vars begrepp är vidgade och där tingen är utan exakta namn. Dessutom förhåller han sig också i övrigt misstänksam till språket. ”Orden är hinder, i alla fall i den värld där jag uppehåller mig.” Något av det mest centrala i Tor Arnes målningar är målningsprocessen, vars spår syns i dukens yta. Han planerar inte sina målningar noggrant på förhand, utan samlar olika slags ting på duken och söker en utgångspunkt för deras möte.

Einar Garibaldi Eiríksson

1964 föddes i Island. Bor i Reykjavik.
1986–1991 studerade i Accademia di Belle Arti di Brera i Milano.
1980–1985 studerade på Islands konstindustriella högskola.
Har sedan 1984 hållit separatutställningar och deltagit i samutställningar i Island, Norge, Italien, Frankrike och Sverige.
Sedan 2015 ledare för avdelningen för visuell konst i Reykjaviks konstskola och sedan 2012 gästande professor på Islands konstakademi.

Einar Garibaldi Eiríkssons Grand Tour är ett verk som ständigt utvecklas och växer, och som han påbörjade i Italien i slutet av 1990-talet. Verket består av trafikmärken som konstnären har hittat i olika delar av Italien, och som varnar för att man håller på att göra vägmarkeringar. Även om bildmotivet är det samma, är varje skylt en unik målning, resultatet av en okänd människas hand. Skyltarnas svartvita och förenklade bildspråk ligger nära popkonstens slagkraftighet.

Andreas Eriksson

1975 föddes i Sverige. Bor i Medelplana i Sverige.
1993–1998 studerade på Kungliga Svenska Konstakademien.
2011 separatutställning i den Nordiska paviljongen på Venedigs biennal.
2012 deltog i São Paulos biennal i Brasilien.
Sedan 2001 hållit ett flertal separatutställningar och deltagit i samutställningar bla. i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Italien samt i England, Polen, Österrike, Frankrike och USA.
2007 erhöll Baloise Art Prize, i Basel i Schweiz.
Verk i offentliga samlingar i flera olika länder.

Andreas Eriksson är en mångsidig konstnär, till vars produktion, förutom målningar och fotografier, hör skulpturer, bildvävar och installationer. Eriksson bor på landsbygden i Sverige, i ett hus omgivet av åkrar och skogar. Det vardagliga livets små och större händelser och observationer fungerar som utgångspunkt för hans verk och erbjuder en stark grund för deras formella, konceptuella och metaforiska struktur. Hans verk ser ut att sväva i gränslandet mellan den abstrakta och den föreställande bilden och är av den här orsaken samtidigt både bekanta och gåtfulla.

Peter Frie

1947 föddes i Sverige. Bor i Båstad i Sverige och i Phuket i Thailand.
1998 Ars Fennica -priset och en bred ambulerande utställning i Finland.
Hållit ett flertal separatutställningar och deltagit i tiotals samutställningar runt om i Europa.
Verk i flera offentliga samlingar: bla. i Moderna Museet i Stockholm, Museet för nutidskonst Kiasma och Fries Museum i Leeuwarden.

Peter Frie är en ljusets diktare, som i sina målningar strävar till det sömniga gasset i de heta sommardagarna och kvällens brända orange när solen gömmer sig bakom horisonten. Han är en kolorist vars verk tilltalar alla sinnen. I dem har var och en lätt att känna igen sina egna minnen och upplevelser. Frie målar inte utomhus framför sitt motiv, utan ur minnet. Målningens landskap betyder för honom ett utrymme för lycka och välbefinnande, där de upplevelser han har haft och de målningar han har sett som vuxen blandar sig med minnen från hans barndoms somrar och lyckliga ögonblick.

Olav Christopher Jenssen

1954 föddes i Norge. Bor och arbetar i Berlin och i Lya i Sverige.
1976–1979 studerade på Norges nationella konstskola.
1980– 1981 studerade på Norges nationella konstakademi.
Har hållit otaliga separatutställningar och deltagit i samutställningar bla. i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Schweiz, Portugal, Spanien, Frankrike och USA.
Deltog i Kassel Documenta -utställningen 1992. Separatutställningar i Ateneum 1993 och Kiasma 2011.
Verk bland annat i MoMA i New York, British Museum och Pompidou-centret i Paris samt i många finländska museisamlingar.

Olav Christopher Jenssens produktion innehåller en häpnadsväckande mängd olika sätt på vilka målaren kan sprida färg på duken och på dess yta teckna former och figurer. Varje bredare översikt över hans konst påminner om en ordbok eller ett uppslagsverk över den abstrakta målningskonten. Att målningen erövrar nya världar betyder för honom glädje och njutning, som för hans konst framåt och smittar av sig också på betraktaren. Den nordiska naturen och särskilt minnesbilderna av barndomens landskap har alltid varit viktiga för Jenssen, som föddes i Nordnorge.

Anna Retulainen

1969 föddes i Orimattila. Bor i Helsingfors.
Studerat på Konstindustriella högskolan och på Konstfack i Stockholm.
Hållit separatutställningar och deltagit i samutställningar bla. i Finland, Sverige, Norge, Estland, England och Frankrike.
1999 och 2014 nominerad för Carnegie Art -priset samt 2004 för Ars Fennica.
2006 William Thuring -priset.
Verk i offentliga samlingar: bla. Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors Konstmuseum HAM, Amos Andersons konstmuseum, Sara Hildéns konstmuseum.

Retulainen målar genom att ”föreställa sig”, genom att följa de upplevelser och förnimmelser som har fastnat i hennes minne. Målningarna kan vid första anblicken se ut att vara förutom abstrakta, också snabba och spontana. En närmare anblick avslöjar fragment av rummet, ljuset och den synliga världen, samt också hur varje verk är ett resultat av en lång arbetsprocess. Retulainens målningar är en sorts ruiner av upplevelser, sköra vävar av färger och former. De kan vara otydliga bilder av världen, men de är exakta framställningar av hur människans observationsförmåga och minne fungerar.

Troels Wörsel

1950 föddes i Danmark. Bor i Köln i Tyskland och i Pietrasanta i Italien.
Självlärd konstnär.
2002 vann första priset i Carnegie Art Award.
2007 separatutställning i Danska paviljongen på Venedigs biennal.
Har hållit separatutställningar bla. i Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike och USA.
Verk i offentliga samlingar bla. i MoMA i New York, Kiasma i Helsingfors, Pompidou-centret i Paris, Danmarks nationalmuseum och konstmuseet Louisiana i Danmark.

Utgångspunkten för Troels Wörsels verk är hans djupa intresse dels för målningskonstens historia och väsen, samt dels för målningens formella egenskaper och de verktyg som behövs för att skapa den. Målningen är på det här sättet på en gång målet för Wörsels observation och ett medel för den, med vars hjälp han sonderar målningskonstens möjligheter. Han är bland annat intresserad av hur målningens mening byggs upp på formens, teknikens, begreppets och symbolens nivå.