Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Fredag 4. november 2016

Marita Liulias utställning Guldålder öppnas på Serlachiusmuseerna i Finland

Marita Liulia är en internationellt känd och sällsynt mångsidig konstnär och regissör. Hennes utställning Guldålder öppnas på Serlachiusmuseerna  5.11.2016. Med Liulias tema inleder Serlachiusmuseerna jubileumsperioden Finland 100 år.

Guldålder syftar på Marita Liulias skapande period för på utställningen visas ett hundratal nya verk: målningar, fotografier, kortfilmer och skulpturer. Guldet som förenar verken kan ses i många olika former och med många betydelser.

I den finländska konsten betyder guldåldern den period som föregick lands självständighet, då konstnärerna skapade en finländsk identitet. Liulia har valt mästerverk från guldåldern ur Serlachiusmuseernas samlingar för att föra en dialog med sina egna verk. Här visas t.ex. Helene Schjerfbecks verk Det röda huvudet II som Gösta Serlachius konststiftelse nyligen införskaffade.

Som Finlands andra guldålder definierar Liulia perioden från och med 1970-talet, då det lilla landet snabbt kämpade sig upp bland världens mest utvecklade och rika länder. – Men vad betyder guldålder i nutiden? Skapar konsten nu ett nationellt välbefinnande, som är både andligt, kroppsligt, ekonomiskt och samhälleligt? Eller är även en guldålder under individualismens tidsålder något personligt? undrar konstnären.

Liulias storskaliga målningar, som ofta är gjorda med bara händerna, har fått sin inspiration från den finländska naturen. I verken finns också händelserna i världen närvarande, demokratins kris, naturkatastroferna, bombdåden och flyktingarnas nöd.

Som en del av utställningen finns en serie porträtt av ny- och stamfinländare. Fotografierna har kommit till vid konstnärens svarta bord, där man har diskuterat livets vändpunkter och guldåldrar.

– En stor insikt föregås ofta av en katastrof. Människor är berättelser, och varje berättelse är intressant. Nu har det blivit dags att koncentrera sig på finländskheten, säger konstnären som hela sitt vuxna liv har rest på olika håll i världen och visat sina verk i 50 länder.

Vid sidan av fotografierna och målningarna har det uppstått en serie kortfilmer och en stor skulpturinstallation. Marita Liulia arbetar i museet på samma sätt som på teatern, så utställningen som håller på att bli färdig är ett upplevelsemässigt helhetskonstverk.

Utställningen Guldålder är öppen 5.11.2016–23.4.2017.
Serlachiusmuseerna är öppna på vintersäsongen 1.9.–31.5. ti-sö kl. 11–18.

Ytterligare information: konstnär, regissör Marita Liulia, +358 40 833 8944, marita@maritaliulia.com
Serlachiusmuseerna: informatör Susanna Yläjärvi, +358 50 560 0156, susanna.ylajarvi@serlachius.fi