Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Torsdag 12. juni 2014

Serlachiusmuseet Gösta är ett konststycke i internationellt samarbete

Internationell och finländsk expertis förenas på ett exceptionellt sätt i Serlachiusmuseet Göstas paviljong. Samarbetet har resulterat i ett konstmuseum som respekterar sin omgivning och det traditionella finska byggmaterialet trä men som samtidigt innehåller byggtekniskt enastående lösningar. Museet öppnas i Mänttä den 14 juni.

Byggandet av Göstas paviljong har varit utmanande på nästan alla sätt. Trots detta blev den nya museibyggnaden färdig enligt tidtabellen, på cirka 18 månader.

Den internationella arkitekttävlingen om Göstas paviljong vanns av arkitektbyrån MX_SI från Barcelona. För planeringen ansvarade arkitekterna Héctor Mendoza, Boris Bezan och Mara Partida. Utgångspunkten för deras plan var att ansluta byggnaden till den gamla herrgårdsmiljön.  – Nu när byggnaden är färdig, känns det som om dialogen har kommit igång, säger de glada vinnarna.

Ur arkitekternas synvinkel var en av de största utmaningarna att bevara så många egenskaper av det ursprungliga tävlingsförslaget som möjligt i den fortsatta planeringen. Dessa egenskaper var bl.a. förhållandet mellan inre och yttre utrymmen samt byggnadens känsliga och finstämda geometri.

Ett byggprojekt fullt av utmaningar och framgångar

Även om Serlachiusmuseernas byggprojekt har inneburit stora utmaningar, betonar arkitekterna, byggarna och Gösta Serlachius konststiftelse den exceptionellt goda samarbetsandan i projektet. För de flesta har Göstas paviljong varit ett objekt som man bara möter en gång i livet.

Byggnadens stödkonstruktion består av cirka hundra limträramar som förblir synliga både innanför och utanför byggnaden. De bär upp byggnaden, skapar utrymme och ger byggnaden dess särprägel. Byggnadens bjälklag av betong har anslutits med innovativa fogar till stödkonstruktionen av trä. Det säger en hel del om hantverkets betydelse att det knappast finns några raka hörn i byggnaden.

MX_SI:s arkitekter tycker att deras största prestation var att byggprojektet blev färdigt inom utsatt tid. En mindre, men ändå viktig prestation var att de lyckades uppnå det tredimensionella intrycket i fasadens träbeklädnad genom att utveckla ett sätt att vända träbeklädnaden.

– Vi har studerat och lärt oss mycket om användningen av trä som byggmaterial samt om den teknik som behövs i en byggnad där man förutom alla andra funktioner även förvarar värdefulla och sköra konstverk. Tekniken i denna museibyggnad är mycket avancerad och erbjuder flexibla möjligheter att använda lokalerna till mycket olika utställningar, säger arkitekterna.

Finlands största arkitekttävling

Byggprojektet Göstas paviljong startade i och med den internationella arkitekttävlingen som offentliggjordes i december 2010. Det kom så många som 579 förslag till tävlingen som blev den största arkitekttävlingen i Finland någonsin.

Om projektets fortsatta planering svarade den finska samarbetspartnern, arkitekten Pekka Pakkanen från arkitektbyrån Huttunen-Lipasti-Pakkanen. För konstruktionsplaneringen svarade A-Insinöörit Oy. MX_SI:s arkitekter har varit intensivt med i den fortsatta planeringen och finslipat detaljerna under hela byggprojektet. Paviljongens huvudentreprenör har varit det lokala byggföretaget Jämsän Kone- ja Rakennuspalvelu Oy.

Fakta:

Konstmuseet Gösta

Den gamla herrgården byggdes 1935. Arkitekten Jarl Eklund planerade den som representationshem för bergsrådet Gösta Serlachius
Herrgården har använts som konstmuseum sedan år 1945.
Den nya paviljongens totalyta är cirka 5 700 kvadratmeter.
Byggnaden är 135 meter lång och som högst 17 meter hög.
I byggnaden finns tre utställningslokaler i olika storlekar, en restaurang, en festsal samt välfungerande lokaler för kundtjänsten.
I byggnaden finns arbetslokaler för museets personal och ändamålsenliga samlings- och förvaringsutrymmen för konststiftelsens samlingar.
Totalkostnaderna för utbyggnaden av museet och ombyggnadsarbetena i den gamla herrgården var cirka 20 miljoner euro.
Projektet genomfördes i sin helhet med Gösta Serlachius konststiftelses egna medel.

Bakgrundsmaterial: Frågor som ställts till MX_SI:s arkitekter och deras svar på dessa.

Ytterligare information:
direktör Pauli Sivonen, Serlachiusmuseerna, pauli.sivonen@serlachius.fi, 050 5661355.

Begäran om bilder:
planerare Susanna Yläjärvi, susanna.ylajarvi@serlachius.fi, 040 166 3480