Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Onsdag 12. mars 2014

SuperPop! och MuNA, Ahtila och Sakkinen stakar ut Serlachiusmuseernas nya linje

I och med den nya paviljongen tar Serlachiusmuseerna också en ny riktning i sin utställningsverksamhet. Från och med sommaren 2014 kan man se allt mera nutids- och samtidskonst samt olika temautställningar på museerna. Nästa sommarens namn i Mänttä är bland annat Eija-Liisa Ahtila, Riiko Sakkinen, Andy Warhol och Roy Lichtenstein.

I konstmuseet Göstas paviljong, som öppnas för publiken den 14 juni, finns tre olika utställningar. I den gamla herrgården visas som vanligt konst från Finlands guldålder från stiftelsens egna samlingar.

I paviljongens största utställningslokal samlar kuratorn Timo Valjakka temautställningen SuperPop!, som behandlar pop-konst på ett brett sätt. Utöver pop-konstens klassiker av Andy Warhol, Roy Lichtenstein och James Rosenquist presenteras även verk av den tidens finländska pop-konstnärer samt nutidskonst. Utställningen omfattar cirka 130 verk av 23 konstnärer.

I paviljongen skapar konstnären Riiko Sakkinen ett fiktivt museum, Museum of No Art. Något fattas dock: det finns ingen konst i det här museet. Den fina utställningskatalogen presenterar visserligen MuNA:s fiktiva styrelse, kurator, sponsorer och museibutikens produkter.

MuNA har en egen logo, en Facebook-fansida, ett Twitter-konto och anslående affischer. Förutom dem hittar man ingen konst. – MuNA är ett dystopiskt museum där konsten inte har någon betydelse. Det som är viktigast i MuNA är pengar, makt, varumärket och besökarantal, säger Sakkinen.

Synd och dramats ekologi

För Göstas paviljong tillverkar Eija-Liisa Ahtila en installation med rörlig bild i fyra kanaler. Installationen handlar om ekologiskt historieberättande och strävan efter dialog med andra levande organismer. I människorollen ses skådespelerskan Kati Outinen. Installationen Studier i Dramats Ekologi är cirka 28 minuter lång.

Ahtila är utan tvekan Finlands mest kända samtida konstnär för närvarande. I samband med utställningen publiceras den första finskspråkiga monografin om hennes konst. Boken har skrivits av Serlachiusmuseernas direktör Pauli Sivonen och den publiceras av Finska Litteratursällskapet.

Senare på hösten öppnas utställningen Synden i paviljongen, kuraterad av konstkritikern Veikko Halmetoja. Han närmar sig temat genom de sju dödssynderna och sju nya synder.

– Vi syndar. Vi äter massproducerat kött, köper kläder som tillverkats av barnarbetare och flyger till södern. En del av oss blir nationalister och få av oss försöker befria samvetsfångar, berättar han om sin utställning.

På hösten startas också ett projekt som tar två viktiga fotoutställningar till Göstas paviljong 2014 och 2015. Ville Lenkkeri öppnar sin egen utställning och bjuder samtidigt in tio finländska och utländska fotokonstnärer för att arbeta i Serlachius-residenset. Han kuraterar en större utställning av deras verk till sommaren 2015.

Serlachiusmuseerna återvänder till sina rötter

I och med den nya museibyggnaden och utställningarna återvänder Serlachiusmuseerna i själva verket till sina rötter. Bergsrådet Gösta Serlachius, som grundade Konststiftelsen år 1933, var en samlare av samtidskonst och köpte verk av tidens avantgardistiska konstnärer.

– Vi är naturligtvis fortfarande intresserade av guldåldern, modernismen och de stora mästarna, men vi vill vara med på den här tidens konstfält, ställa ut och samla konst som väcker diskussion och kommenterar vår tids värld, betonar Pauli Sivonen.

Enligt Sivonen lönar det sig inte för Serlachiusmuseerna att göra samma saker som man gör i de stora städerna. – Vi vill tillföra Finlands konstliv en ny, egenartad röst, spela vårt eget spel. Vi är en ny aktör på samtidskonstens fält, och det gäller att utnyttja detta utanförskap.

I fortsättningen vill Serlachiusmuseerna genomföra djupare och långvarigare samarbetsprojekt med nutidskonstnärer, kuratorer och forskare. – Till exempel när vi gör temautställningar vill vi bjuda in konstnärer och kuratorer till Mänttä för att tillsammans med experter dryfta utställningens teman, säger Sivonen.

Under den kommande sommaren intensifieras samarbetet mellan Serlachiusmuseerna och den största årliga mönstringen av nutida konst, Mänttäs bildkonstveckor. Ansökningen till det gemensamma konstnärsresidenset i Mänttä pågår som bäst. Med bildkonstveckorna kommer också konst till ön Taavetinsaari som ligger bredvid Serlachiusmuseet Gösta.

På sommaren 2014 är Mänttä ett konstcentrum där man inte längre hinner se allt på en dag.

En blick på samlingen

Serlachiusmuseernas nya lokaler gör det också möjligt att presentera Göstas egen samling mycket grundligare än tidigare. Göstas herrgård tillägnas nu helt åt stiftelsens egen samling. Museernas huvudkurator Laura Kuurne planerar två utställningar i lokalerna. På en av utställningarna närmar man sig samlingens verk genom historier som skrivits av författaren Riikka Ala-Harja.

I de nya lokalerna presenterar Serlachiusmuseerna också för första gången den omfattande samlingen av Harry Kivijärvis verk som museerna tog emot för ett par år sedan. Kivijärvis skulpturer finns i paviljongens Kivijärvi-sal och i Joenniemi herrgårds parkområde.

Ytterligare information:
direktör Pauli Sivonen, Serlachiusmuseerna, pauli.sivonen@serlachius.fi, 050 5661355.

Bildmaterial och fördjupande utställningsinformation: http://serlachius.fi/se/for-media/


Se Pauli Sivonens intervju där han överväger Serlachiusmuseernas nya riktlinjer. http://serlachius.fi/se/


Begäran om bilder:
planerare Susanna Yläjärvi, susanna.ylajarvi@serlachius.fi, 040 166 3480