Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Onsdag 12. mars 2014

Popkonstens tid är inte förbi – SuperPop!

SuperPop!, som är Serlachiusmuseet Göstas huvudutställning sommaren 2014, visar att popkonsten inte bara var en generationsföreteelse. Den av kuratorn Timo Valjakka samlade SuperPop! ställer popkonstens klassiker från USA och Finland bredvid varandra. De står i dialog med verk av finländska och internationella samtida konstnärer.

Popkonsten var ett av 1900-talets starkaste brytningar inom konsten. Den kom till efter andra världskriget i Storbritannien och Förenta staterna, när konstnärer blev intresserade av populärkulturen som ett motdrag mot den elitistiska högkulturen. Popkonsten var riktad till den stora allmänheten, den var snabb, lätt och sexig. Den inspirerades av reklam, förpackningar och andra vardagsföreteelser samt berömda människor och världshändelser.

Trots sin förmenta enkelhet var popkonsten intellektuellt intressant. Den kritiserade den etablerade konstvärldens normer och ändrade vårt förhållande till konsten genom att ifrågasätta de definitioner om konstnärens betydelse och verkets äkthet och unikhet som traditionellt förknippades med högkulturen.

SuperPop! innehåller klassiska verk av bland annat Andy Warhol, Roy Lichtenstein och James Rosenquist. Deras verk inspirerade 1960-talets finländska popkonstnärer som i SuperPop! representeras av bland annat Paul Osipow, Leo Lindsten, Raimo Reinikainen och Simo Helenius.

– Det som ännu var nytt, eggande och någonting som låg utanför konsten på 1950–60-talen, är vardag för dagens konstnärer. Pop är ett landskap i vilket de har vuxit och som de bearbetar med hjälp av sin konst. Samtidigt som världen har blivit pop, har popkonsten utvidgat sitt område långt utanför sina ursprungliga gränser, säger Timo Valjakka.

Till SuperPop! har Valjakka plockat 130 verk av 23 olika konstnärer som representerar popkonsten på många olika sätt. Han betonar att utställningen inte är en uttömmande presentation av popkonsten. Den ger inte heller färdiga svar på frågor om växelverkan mellan den finländska och den internationella popkonsten. Den försöker snarare väcka dessa frågor.

Utställningens konstnärer är: Jacob Dahlgren, Jiri Geller, Peter Halley, Simo Helenius, Damien Hirst, Jasper Johns, Katri Kuparinen, Jani Leinonen, Roy Lichtenstein, Leo Lindsten, Liisa Lounila, Robert Lucander, Paul Osipow, Simon Patterson, Robert Rauschenberg, Aurora Reinhard, Raimo Reinikainen, Bridget Riley, James Rosenquist, Riiko Sakkinen, Pilvi Takala, Marianna Uutinen och Andy Warhol.