Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Onsdag 12. mars 2014

Eija-Liisa Ahtila undersöker ekologiskt historieberättande

Eija-Liisa Ahtila gör en projektionsinstallation i fyra kanaler, Studier i Dramats Ekologi 1, på Serlachiusmuseet Gösta. Verket är en urpremiär – en historisk händelse i Finland. Ahtilas verk, som skördat lagrar utomlands, har under de senaste åren i regel premiärvisats i världen på stora museer och gallerier.

Verket är cirka tjugoåtta minuter långt och det är en installation med rörliga bilder om framställningens medel som en väg till andra levande varelser. I verkets människoroll ses skådespelerskan Kati Outinen. Levande varelser som representerar andra arter är busken, trädet, masken, hussvalan, fjärilen och hästar. I verket finns därtill en grupp människoskådespelare som utgör ”Skuggornas grupp”.

Verket är en installation med rörliga bilder som handlar om strävan efter empatisk dialog med andra levande organismer. Berättelsen börjar med att människoskådespelaren går ut i skogsnaturen och presenterar installationens tema med omgivningen.

– Olika levande varelser kommer med och uppträder i berättelsen och för den framåt med människoskådespelarna genom exempel och frågor, säger Eija-Liisa Ahtila.

Enligt Ahtila är verkets mål att visa filmberättandets antropocentrism och att använda den rörliga bildens uttrycksmedel vid skapandet av det ekologiska dramat.

I samband med verket publiceras också den första mera omfattande finskspråkiga monografin om Eija-Liisa Ahtilas produktion. Boken som skrivits av Serlachiusmuseernas direktör Pauli Sivonen studerar behandlingen av människans relation till naturen i Ahtilas verk från mitten av 1990-talet till i dag. Boken ges ut av Finska Litteratursällskapet.