Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Onsdag 12. mars 2014

Gamla och nya synder sida vid sida

Hur ser synden ut i nutidskonsten och hurdana är moderna synder? På dessa frågor får man svar på Serlachiusmuseet Gösta på utställningen Synden som öppnar i oktober 2014. Där dryftas syndbegreppet som dialog mellan nutidskonsten och samlingens verk.

– Vi syndar. Vi äter massproducerat kött, köper kläder som barnarbetare tillverkat och flyger till södern. En del av oss blir nationalister och få av oss försöker befria samvetsfångar, säger Synden-utställningens kurator, konstkritikern Veikko Halmetoja.

Från Gösta Serlachius konststiftelses samling har valts sju verk för att representera de sju dödssynderna. Var och en av sju inbjudna nutidskonstnärer tolkar en ny synd i sina verk.

Synder tolkas och illustreras på utställningen, och man begår och skapar dem också. Utställningens syndbegrepp är flerdimensionellt och väcker frågor. Det visar att etiska frågor inte har försvunnit ur konsten. Det visar också hur moraluppfattningarna har förändrats och hur de kan omtolkas.

De sju nutidskonstnärerna i utställningen är Satu Jaatinen, Janne Laine, Dzamil Kamanger, Reima Nevalainen, Riku Riippa, Stiina Saaristo och Kirsti Tuokko. Bakom samlingens verk finns bland annat Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt och Magnus Enckell.

Veikko Halmetoja är känd som konstkritiker inom nutidskonsten och som kurator. Han arbetade också länge som verksamhetsdirektör för Bildkonstveckorna i Mänttä.