Serlachius museot

KOM MODIGT
FRAM

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18, vintertid 1.9.–31.5 ti-sö kl. 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik. Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Öppet
vintertid 1.9.–31.5 ti–sö kl. 11–18
sommartid 1.6–31.8 varje dag kl. 10–18

KOM MODIGT
FRAM

Onsdag 12. mars 2014

Mänttä med fotografernas ögön

I konstmuseet Göstas paviljong genomför fotokonstnären Ville Lenkkeri två utställningar som båda granskar en ort i Birkaland som heter Mänttä.

På utställningen Den förstenade skogen som öppnar i september 2014 visas Ville Lenkkeris egna fotografier av Mänttä sådan som han ser orten. Lenkkeri, som vuxit upp och gått i skola i Mänttä, har fotograferat sin hemort under de senaste fem åren alltid när han har återvänt dit. Han har märkt att han fotograferat Mänttä som den är och som han minns att den en gång varit.

– Mänttä är en manifestation av dynamik och livskraft på det finländska konstfältet och bland småstäder. Mänttä är sig aldrig likt när jag återvänder dit. Mina minnesbilder om stagnation är som från någon annanstans. Kanske jag minns fel. Denna stad pulserar av livskraft och trevar efter förändring, men ändå står den samma höga skorstenen alltid vid dammen när jag kommer tillbaka, berättar Lenkkeri.

Lenkkeri medger att det ofta är någonting som är fel med hans bilder: någonting tar slut, man känner sig nedstämd eller färgen på väggen flagnar. – Jag tycker att denna genomgående ton bäst motsvarar de motsägelsefulla emotioner som jag har gentemot Mänttä, erkänner han men betraktar det ofullständiga med ömhet och ser det som en hoppingivande början på någonting nytt.

Beröring från avstånd

Fotografiutställningen Beröring från avstånd / Touching from a Distance, som öppnar sommaren 2015 i paviljongen, sammanställs av tio utomstående fotografers bilder av Mänttä. Ville Lenkkeri har bjudit in en grupp finländska och utländska konstnärer i september 2014 för en arbetsperiod på tio dagar i det nya Serlachius-residenset.

Syftet är att alla under den tiden genomför ett individuellt projekt där de genom sina arbetsmetoder, bakgrunder och synsätt reflekterar sitt möte med staden. – Vi vill utsätta Mänttä för utomståendes ögon och oberoende och innovativ bildanalys, säger Lenkkeri.

I utställningen medverkar Roger Ballen, Elina Brotherus, Petros Efstathiadis, Aino Kannisto, Trish Morrissey, Esko Männikkö, Pekka Niittyvirta, Inta Ruka, Lars Tunbjörk och Pekka Turunen. Arbetsperioden arrangeras och utställningen kurateras av Ville Lenkkeri.