Serlachius museot

Käykää rohkeasti
pidemmälle

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Serlachius-museot ovat avoinna talviaikaan 1.9.–31.5. ti-su klo 11–18.

Sulje

+358 (0)3 488 6800 | Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Gösta, Joenniementie 47 | Mänttä

Avoinna:
talviaikaan 1.9.–31.5. ti-su klo 11–18
kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18


Käykää rohkeasti
pidemmälle

 

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

 

Jätä hakemus mahdollisimman täydellisenä liitteineen. Voit täyttää hakemuksen soveltuvin osin oman työsuunnitelmasi mukaisesti. Tähdellä merkityt kohdat ovat kuitenkin pakollisia.

HAKIJAN TIEDOT

Työparit ja työryhmät valitsevat joukostaan yhteyshenkilön, jonka tiedoilla lomake täytetään. Tämä henkilö on vastuussa yhteydenpidosta ja käytännön järjestelyistä residenssin henkilökunnan kanssa koko projektin alusta loppuun. Työryhmän muista jäsenistä liitetään liitteeksi luettelo, jossa on mainittava työryhmän jäsenten seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite, koulutus ja ammatti, kielitaito sekä heidän tehtävänsä ja roolinsa työryhmässä.

Perheensä tai puolisonsa kanssa residenssiaikaa hakevat kertovat myös puolison nimen ja iän sekä lasten lukumäärän ja iän. 

TAITEENALA

Valitse taiteenala joka sopii parhaiten työsuunnitelmaasi. Valitse vain yksi. Hakemuksissa, joissa yhdistyvät monipuolisesti eri taiteen, kulttuurin ja tutkimuksen alat, voi alaa selventää lisää työsuunnitelmassa.

TYÖSUUNNITELMA

Työsuunnitelma on hakemuksen tärkein osa, max 2000 merkkiä. Työsuunnitelmassa kuvataan hakijan tärkeimpiä tavoitteita sekä sitä, mitä hakija aikoo residenssijaksonsa aikana tehdä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena voi olla uuden taideteoksen tai tutkimuksen tekeminen, valmiin konseptin toteuttaminen Mäntässä tai yleinen luova työ. Myös sisällöllinen prosessi ja taiteilijana kehittyminen, uuden tutkimussuunnitelman luominen tai vaikka pitkälle edenneen projektin viimeistely on mahdollista.

Toteutettavan suunnitelman kuvauksen lisäksi toivotaan myös kuvausta omista työskentelytavoista. Onko työskentelysi itsenäistä työskentelyä omassa studiossa vai aiotko osallistaa yhteisöä työskentelyysi? Haluatko tulla toteuttamaan valmiin teoksesi Mäntän ympäristössä? Haluatko tehdä tutkimusta esimerkiksi Serlachius-museon taidekokoelman parissa vai kenties viimeistellä lähes valmiin tutkimuksesi?
Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi alustava aikataulu ja rahoitussuunnnitelma. Hakijan tulee myös kertoa, millaisia fasiliteettejä hän työskentelyynsä tarvitsee.
Hakemuksen käsittelyssä tärkeitä valintaperusteita ovat suunnitelman vaikutukset mm. taiteen kentän uudistumiseen sekä yhteisöllisyyteen kuvataidekentän ja paikallisten asukkaiden välillä. Valinnoissa painotetaan työsuunnitelmia, jotka hyödyntävät Serlachius-museon kokoelmia ja arkistoja.

MIKSI VALITSIT SERLACHIUS-RESIDENSSIN TYÖSUUNNITELMASI TOTEUTTAMISEEN?
max. 2000 merkkiä.

Kohdan vastaamisen apuna hakija voi hyödyntää mm. näitä kysymyksiä:
Miksi haluat tulla työskentelemään Suomeen/Mänttään? Mihin suuntaan toivot että residenssijakso kehittää sinua/työskentelyäsi? Mitä haluat jakaa muiden residenssivieraiden/kohtaamiesi paikallisten ihmisten kanssa? Mitkä asiat sinua kiinnostavat  työsi ohella?

Kysymyksiin vastaaminen on tärkeää, jotta voimme ottaa toiveesi huomioon residenssijakson käytäntöä suunniteltaessa sekä aikataulutuksessa.

HAETTU RESIDENSSIJAKSO*

Residenssin hakuaika on edellisen vuoden helmikuu. Hakuaika vuonna 2019 alkaville residenssijaksoille päättyy 28.2.2018.

Residenssiä voi anoa 1-6 kuukaudeksi. Valitse pituuden lisäksi myös sinulle parhaiten sopivat kuukaudet. Mikäli residenssin ajankohdalla ei sinulle ole merkitystä voit valita kaikki kuukaudet. Huomaathan, että Suomessa vuodenajat vaihtelevat suuresti. Lämpotila maassa voi vaihdella vuoden aikana -30°C ja + 30°C välillä. Heinäkuussa monet viettävät kesälomaa ja esimerkiksi yhdistyksien yhteyshenkilöitä voi olla vaikeaa tavoittaa.

Yksittäisten residenssijaksojen lisäksi voit hakea tuotantoresidenssiaikaa, joka jaksottuu kahdelle tai useammalle peräkkäiselle vuodelle. Tuotantoresidenssin ensimmäinen jakso on suunnittelujakso, jonka jälkeen varsinaisen teoksen suunnittelua jatketaan yhteistyössä luotujen kontaktien kanssa. Varsinainen teos tai työsuunnitelma toteutetaan toisella residenssijaksolla esimerkiksi seuraavana vuonna. Tuotantoresidenssin suunnittelujaksoa ja toteutusjaksoa haetaan kumpaakin erikseen. Hakemusten käsittelyssä tuotantoresidenssin toteutusjaksot ovat luonnollisesti etusijalla.

AIEMMAT RESIDENSSIT

Voit myös esitellä yhden vapaavalintaisen residenssijaksosi työn tulokset liitteessä (pdf tai internetsivu).

AIEMPI TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

Ansioluettelon sivumäärä maksimissaan kaksi A4 arkkia.

LIITTEET

Liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 3 Mt.
Jokaisessa liitteessä on oltava hakijan nimi ja sähköpostiosoite.

OLEN LUKENUT SERLACHIUS RESIDENSSIN OHJEET JA SÄÄNNÖT

Tutustu huolella Serlachius-Residenssin ohjeisiin ja sääntöihin ennen hakemuksen jättämistä.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Kun hakemuksesi on kirjattu vastaanotetuksi saat automaattisen Kiitos! -kuittauksen.

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Hakemuksia käsittelevät ja arvioivat henkilöt eivät ilmaise sivullisille mitään hakijan hakemuksessa ilmoittamia tietoja.

Lista residenssipaikan saajista julkaistaan Serlachius-residenssin verkkosivuilla. Residenssipaikan saajille lähetetään myöntökirjeen mukana käytännön tietoa residenssiajanjaksosta.